Betalning, priser och tandvårdsbidrag

Innan vi påbörjar en större behandling gör vi alltid en kostnadsberäkning åt dig som patient.
Vi är givetvis anslutna till försäkringskassan.

Tandvårdsbidrag

Det statliga tandvårdsstödet består av ett allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Detta ska fungera som ett skydd mot höga kostnader och för att stimulera till förebyggande tandvård. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Vi kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Vi är anslutna till Försäkringskassan

I Sverige erbjuds kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Efter det kan du få statligt tandvårdsstöd. Mer information finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.

Priser

Håll dig uppdaterad med vår prisbild som du kan jämföra på Tandpriskollen.se.

Kan jag få allmänt tandvårdsbidrag?

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du

  • fyller minst 24 år under året
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
Hur använder jag mitt allmänna tandvårdsbidrag?

Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Vi drar då av ditt bidrag från din räkning.

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.  
Vi kan alltid ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.  

Hur mycket får jag i allmänt tandvårdsbidrag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett   tillgodohavande hos Försäkringskassan:
● Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

● Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget  300 kronor per år.

● Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och   samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två   bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Hur kan jag ta del av högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.
Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du:

● fyller minst 24 år under året

● är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få ersättning genom högkostnadsskyddet.

Vad kan jag använda mitt högkostnadsskydd till?

Din tandläkare eller tandhygienist kan upplysa dig om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag.  
Du kan till exempel inte få ersättning för tandblekning, andra former av kosmetisk tandvård.  
Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling ingår inte i högkostnadsskyddet för tandvård. För sådan tandvård betalar du regionens vanliga patientavgift och regionens   högkostnadsskydd för patientavgifter gäller. För mer information om detta, kontakta din region.

Hur använder jag mitt högkostnadsskydd?

Du behöver inte ansöka om ersättningen, utan vi drar av den från din räkning.  

Vi följer försäkringskassans referenspriser i stort förutom på ett antal protetiska åtgärder. Våra priser går att jämföra på   
https://tandpriskollen.se/  

Hur mycket får jag i högkostnadsskydd?

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för
● 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor

● 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.
Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.
Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan   själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut.

Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.
Om du använder ditt allmänna eller särskilda tandvårdsbidrag för att betala en del av   dina tandvårdskostnader dras bidraget av innan högkostnadsskyddet beräknas.
För vissa behandlingar kan du bara få ersättning som motsvarar en lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att laga tanden. På samma sätt får du för vissa
behandlingar bara ersättning för en bro, även om du väljer implantat i stället för en bro. Tandläkaren ska upplysa dig om vad som gäller i varje enskilt fall.

Företagsfakta
Kontaktuppgifter
Basfakta
Personal
Företagsledning & Ägare
Kvalitet
Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

Skellefteå Tandvård AB
Tel: 0910-76 40 90
E-post: info@skellefteatandvard.se
Kanalgatan 32, 931 31 Skellefteå

Basfakta

Totalt fler än 2 500 listade patienter, juni 2021. Företaget bedriver allmäntandvård i Skellefteå och Jörn och är anslutna till Försäkringskassan. Vi är medlemmar i Privattandläkarna, www.ptl.se . Vi finns registrerade hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi har avtal för barn och unga vuxna med region Västerbotten samt asyltandvård i Jörn.

Personal

Vi är 4 medarbetare på kliniken, 1 man och 3 kvinnor. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & Ägare

På Allabolag.se finns mer information om Skellefteå Tandvård AB. Ägare: Andreas Eriksson.

Kvalitet

Vår ambition är att kunna ge högsta möjliga kvalitét på våra behandlingar av erfaren personal. Vi följer de riktlinjer som satts upp av TLV (Tandvårds och läkemedelsverket), Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Försäkringskassan, region Västerbotten och Miljöförvaltningen Skellefteå.

Ta kontakt med oss

För tidsbokning, avbokning och andra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Snabbast svar får du genom att ringa. Om du fyller i formuläret återkommer vi till dig så fort vi har möjlighet.

Dina personuppgifter

 

Våra öppettider

  • Måndag 7:30–16
  • Tisdag 8–16
  • Onsdag 9:30–18
  • Torsdag 8–16
  • Fredag 7:30–13
  • Lördag - Söndag Stängt